Jaarvergadering

Donderdag 7 september

Vandaag houden we, met 83 leden, onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Nadat de overleden leden zijn herdacht - dit jaar zijn dat er maar liefst 6 - wordt agendapunt 4 (Bestuursverkiezing) als eerste aan de orde gesteld. Nel Hoog Antink treedt af als bestuurslid en wordt door Toon bedankt voor haar inspanningen voor de club en in de bloemetjes gezet. Truus Linssen gaat Nel opvolgen. Toon Oude Wolbers treedt vanavond af als voorzitter. Hij stelt de vergadering voor om Ron van den Bergh te benoemen als zijn opvolger, wat bij acclamatie geschiedt. Ron neemt vervolgens het woord en bedankt Toon omstandig. Behalve gulle woorden zijn er van de leden ook erg gulle gaven, een geheel eigen Kei en de benoeming tot erevoorzitter van de club. Als klap op de vuurpijl brengt Karin Krawiec een prachtig lied ten gehore. Het refrein wordt door iedereen uit volle borst meegezongen. Jef Dautzenberg en Hans Maarse spreken namens het districtsbestuur ook nog enige aardige woorden en dan kan de rest van de agenda worden behandeld.

Fred gaat in oktober weer starten met een opfriscursus (dinsdagmorgen) en een vervolgcursus (woensdagmiddag). 

Alle  vrijwilligers worden bedankt voor hun inspanningen en de diverse winnaars en kampioenen worden gehuldigd 

t.w. Frans Franck onze nieuwe clubkampioen, Toon Oude Wolbers winnaar van de Zomeravond en Antoinette Ewalds

als beste C- speler. Wim Satijn, winnaar van de Casanova- cup en Karin Goevaers onze nieuwe Femme fatale. 

Truus Slegers meldt namens de kascommissie de boeken te hebben ingezien en oké bevonden. Tiny Leers wordt ons nieuwe kascommissielid. 

Wim Satijn licht toe, dat het negatieve saldo van dit jaar vooral veroorzaakt is door de geringe contributie.

De vergadering stelt de nieuwe contributie vast op 50 euro per jaar. (€ 75 voor wie dinsdag én donderdag wil spelen).

De wedstrijdkalender wordt aangenomen.

Ron maakt bekend, dat er een clubuitstapje wordt georganiseerd op zondag 12 november. (zie hier).

 

Om kwart vóór acht kunnen de kaarten uit de boards. We hebben 14, 13 en 14 paren. We beginnen het bridgejaar zonder slems. Nou ja..😊..deze 6♠ is wellicht niet biedbaar: 

Na 20 spellen stoppen we er vanavond mee.

De uitslag:

Kijk voor alle details op de Uitslagensite.

Voor veel meer foto's klik hier