Bestuur

 Voorzitter

Toon Oude Wolbers

06-21218128

toonow@hotmail.com

Penningmeester

Wim Satijn

046-4424201

wimsatijn@ziggo.nl

Secretaris

Dick Trum

06-41088478

tgmtrum@gmail.com

Ledenadministratie

Nel Hoog Antink

045-5255321

nelhoogantink@gmail.com

Bestuurslid

Hans Godderij

045-5258739

henricusgodderij@gmail.com