Beste bridgers en bestuurders,

Zoals jullie wellicht weten was afgelopen zaterdag 10 juni 2023 de Algemene Leden Vergadering van het district Zuid Limburg. Tijdens deze ALV zijn drie bestuursleden afgetreden na 9 jaar hard werk, maar zijn er ook drie nieuwe bestuursleden benoemd te weten Paul Hinssen (secretaris), Hans Maarse (clubadviseur), Jef Dautzenberg (‘toegevoegd’ als vice voorzitter) en ondergetekende, Jos Gielkens (voorzitter). Verdere informatie over de nieuwe bestuursleden is o.a. ook terug te vinden op de website van het district.

Met de komst van nieuwe bestuursleden zijn er ook nieuwe ambities ontstaan. Door betrokkenheid en enthousiasme van de nieuwe bestuursleden, maar ook als reactie op het drastisch teruggelopen ledenaantal gedurende de afgelopen jaren. Kortom: het nieuwe bestuur wil er met frisse energie en ideeën tegen aan om bridgen (weer) voor veel meer Zuid Limburgers tot een amusante, gezellige en uitdagende hobby te maken. Om hierin te kunnen slagen is de stem van de bridger (en van de clubs) enorm belangrijk: een bestuur kan alleen maar adequate besluiten nemen als bekend is wat er onder alle bridgers van het district leeft! Vandaar dat wij – naast de bekendmaking van het nieuwe bestuur – als allereerste willen melden, dat wij als bestuur onze ambities alleen maar kunnen waarmaken als alle mensen die bridge een warm hart toedragen daar ook in mee willen werken. Te weten:

  1. Iedere (potentiële) bridgespeler, recreatief, competitief, ‘nog niet begonnen’: iedereen die op één of andere wijze met bridge aan de slag wil gaan (of dat al jarenlang doet);

-      Laat (al dan niet via het bestuur van uw vereniging) het district weten wat er volgens u voor verbetering vatbaar is, zodat we daarmee aan de slag kunnen;

-      Vraag (al dan niet via uw bestuur) welke mogelijkheden er allemaal zijn tot (o.a.) advies, ondersteuning en opleiding via de NBB en/of het district;

-      Laat ons weten of u interesse heeft in toernooien, competities, scholing, of als u alleen maar graag ‘gezellig bridget met laagdrempelige ondersteuning’ tegen een laag tarief;

-      Mocht u op de hoogte willen blijven van wat er allemaal gebeurt binnen het district, geef dan uw contactgegevens door aan de secretaris van uw club en/of van het district.   

  1. Alle bestuurders van alle aangesloten (maar ook nog niet aangesloten) verenigingen;

-      Laat ons weten welke wensen en problemen er binnen uw vereniging en/of bestuur leven zodat wij kunnen kijken waar en hoe wij kunnen ondersteunen;

-      Maar vraag ons vooral ook hoe wij u kunnen adviseren, ondersteunen en faciliteren!

-      Probeer de essentie van alle schriftelijke communicatie aan de voorzitter en secretaris ook aan het begin van de clubavond mondeling aan de leden toe te lichten; de ervaring leert dat het geschreven woord maar deels overkomt, terwijl een korte en duidelijke mededeling van de voorzitter veel breder en dieper wordt ontvangen en verwerkt!

-      Alle formele communicatie verloopt (zoals tijdens de ALV besproken) via de secretaris én de voorzitter. De informele communicatie van en naar het district kan (ook) via een ’informele contactpersoon’ verlopen. Dat kan/mag vanzelfsprekend (ook) de secretaris, voorzitter of ander bestuurslid zijn, maar als er enthousiaste leden zijn met ideeën of verbetervoorstellen dan willen we als district ook een informeel communicatiekanaal inrichten voor brainstorm, denktanks of andere wijzen om pragmatisch tot oplossingen van problemen te komen en/of onze dienstverlening verder te optimaliseren.  

  1. Ieder ander die ons wil helpen om onze ambities de komende jaren waar te kunnen maken;

-      Er leeft veel binnen aangesloten verenigingen en leden, maar ook binnen (nog?) niet aangesloten clubs en leden! Of verenigingen/leden die gestopt zijn. Help ons s.v.p. om ook die mensen te bereikenKent u dergelijke bridgers, laat ze dit dan lezen en/of nodig s.v.p. namens het districtsbestuur alle geïnteresseerden uit om met ons in gesprek te treden over de mogelijke ondersteuning om hun hobby nog leuker te maken!  Het bestuur wil graag in gesprek komen met iedereen die wil weten hoe de NBB c.q. het district hen kan helpen om nog meer plezier aan hun hobby te beleven!

Na deze eerste bekendmaking zal de clubadviseur (Hans Maarse) of vice vooriztter (Jef Dautzenberg) z.s.m. contact opnemen met alle clubs om te inventariseren wat er allemaal leeft onder de leden. Om op basis van die ideeën en prioriteiten uiterlijk in augustus 2023 een formeel actieplan aan de clubs te presenteren. 

Met groet,

Jos Gielkens