Donderdag 1 september

Vandaag houden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een heel behoorlijke opkomst (91 mensen). Nadat de overleden leden zijn herdacht, worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inspanningen en vinden de huldigingen plaats van de diverse winnaars en kampioenen t.w.

Frans Ausems onze nieuwe clubkampioen, Wil Godderij & Ger Vrouenraets winnaars van de Zomeravond, Fred Ermers, onze Casanova en Truus Slegers de nieuwe Femme fatale. 

Hans Godderij wordt vervolgens als aftredend bestuurslid bedankt door de voorzitter en Ron van den Bergh wordt bij acclamatie door de vergadering benoemd als zijn opvolger:

Truus Slegers meldt namens de kascommissie de boeken te hebben ingezien en oké bevonden. John Rutten wordt ons nieuwe kascommissielid.  Wim Satijn licht toe, dat het negatieve saldo van dit jaar geheel veroorzaakt is door de viering van het jubileum en dat we er nog steeds gezond voorstaan. De vergadering stelt de contributie vast op opnieuw 42 euro per jaar.

De wedstrijdkalender (laatste versie) wordt aangenomen. We proberen ook dit jaar weer het viertallen te organiseren o.b.v. vrijwilligheid (er kan dus óók "gepaard" worden). 

 

Om half acht kan het bridgen beginnen.  Geen slems vanavond. Wel 12 slagen hier en daar vanwege het gunstige zitsel:

Jo Frehen & Freek Groenewegen winnen de A-  lijn met 59,38%. Tiny Balk & Enny Bellen worden tweede (58,68%) en Ineke Ketelaar & Hub Duisings derde (57,29%).  De B- lijn wordt door Jan Kicken & Roel Koops gewonnen met 66,07%. Hennie & Dick Trum pakken de tweede plaats met 61,01%. Ook nummer 3, Harry Bos & Piet Franssen scoren meer dan 60% (60,12). Annie Cuijpers & Ada Loman winnen afgetekend de C- lijn met 71,25%. Gré Stokvis & Nel Hoog Antink worden hier tweede met 59,17% en Ine Savelsberg & Albert Roelfsema derde (58,33%).

De totale uitslag:

Alle details staan weer op de Uitslagensite.