Contributie 2023-2024

De contributie voor het verenigingsjaar 2023-2024 is door de algemene ledenvergadering vastgesteld

op € 50,00 per jaar, voor wie mee wil spelen op de dinsdagmiddag óf op de donderdagavond.

Wie op beide dagen wil meedoen betaalt € 75,00

De korting voor leden die ook bij een andere bridgeclub lid zijn van de NBB (z.g. dubbelleden) bedraagt : € 8,00.

Ons verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

Bankrekening van onze vereniging : NL30 INGB 0004091425, ten name van Bridgeclub Bronsbeek te Brunssum.