Contributie 2020-2021

 

Ons nieuwe verenigingsjaar is op 1 augustus jl. begonnen. In augustus hebben we in de op dat moment nog zeer grote onzekerheid door corona, het betalen van contributie aan de leden  zelf overgelaten, en aangekondigd om de situatie in januari opnieuw te bezien.

Inmiddels is het helaas wel duidelijk dat het nog een hele tijd gaat duren, voordat we weer samen fysiek in de zaal kunnen bridgen. (Gelukkig spelen inmiddels wel al 84 van onze leden mee op stepbridge).

In verband hiermee heeft het bestuur besloten om voor het seizoen 2020-2021 de contributie voor alle leden gelijk te houden op  € 42,00. Hiervan is het overgrote deel bestemd voor vaste lasten zoals bondscontributie, bijdrage district en (verlaagde) zaalhuur.

De korting voor leden die ook bij een andere bridgeclub lid zijn van de NBB blijft gehandhaafd op : € 8,00.

De verschuldigde contributie s.v.p. vóór 1 december 2020 overmaken op de bankrekening van onze vereniging : NL30 INGB 0004091425, ten name van Bridgeclub Bronsbeek te Brunssum. De leden die inmiddels betaald hebben krijgen het teveel betaalde bedrag terug.