Contributie 2022-2023

 

De contributie voor het verenigingsjaar 2022-2023 is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op het aangepaste lage niveau van het vorig jaar t.w. € 42,00. 

Voor die bijdrage kunnen kunnen leden zowel deelnemen aan de bridgesessies op donderdagavond als die van de dinsdagmiddag.  

De korting voor leden die ook bij een andere bridgeclub lid zijn van de NBB (z.g. dubbelleden) blijft eveneens gelijk : € 8,00.

Ons verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

Bankrekening van onze vereniging : NL30 INGB 0004091425, ten name van Bridgeclub Bronsbeek te Brunssum.