Contributie 2021-2022

 

Door Corona zijn er nog vele onzekerheden. Het bestuur heeft daarom besloten de contributie voor het verenigingsjaar 2021-2022 te handhaven op het aangepaste lage niveau van het vorige jaar t.w. € 42,00. 

Voor die bijdrage kunnen kunnen leden zowel deelnemen aan de bridgesessies op donderdagavond als die van de dinsdagmiddag.  

De korting voor leden die ook bij een andere bridgeclub lid zijn van de NBB (z.g. dubbelleden) blijft eveneens gelijk : € 8,00.

Ons verenigingsjaar loopt van augustus tot augustus.

Bankrekening van onze vereniging : NL30 INGB 0004091425, ten name van Bridgeclub Bronsbeek te Brunssum.