In Memoriam Ger Roeleven

Vanmorgen bereikte ons het bericht, dat ons gewaardeerde lid Ger Roeleven, na een kort en heftig ziekbed, op donderdag 20 mei jl. is overleden. Net daarvóór gaf één van zijn dochters (hij heeft er 3) al aan, dat het de verkeerde kant opging. Ger was de laatste tijd erg benauwd. Kuurtjes wilden niet helpen. Uiteindelijk werd hij in het ziekenhuis opgenomen, waar longvlieskanker werd  geconstateerd. Ger is 86 jaar geworden. De uitvaart heeft in beperkte kring plaats gevonden.

Ger is, met regelmatige onderbrekingen, bijna 25 jaar lid van de vereniging geweest. Hij genoot van het spel en heeft vele partners gekend. Helaas, ging het meestal niet lang goed. “Met bridgen kan ik mijn gedachten verzetten. Het vraagt zoveel concentratie van me, dat ik even nergens anders aan hoef te denken”, was een van zijn uitspraken, waar we ons allemaal wel in herkennen. We wensen zijn dochters en overige naasten alle sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Brunssum, 23 mei 2021