In memoriam André Linssen

                                                                                             

Brunssum, 28 augustus 2021     

     

Vanmorgen bereikte ons het droeve bericht,

dat ons zeer gewaardeerde lid André Linssen

afgelopen woensdag, 25 augustus, is overleden.

André is , samen met Truus, al ruim 7 jaar lid van onze club. 

Ze speelden immer samen in één van de twee hoogste lijnen.

Er kwam nooit een onvertogen woord over zijn lippen.

Hij was altijd goed gehumeurd. Iemand aan wie je onmiddellijk zag,

dat hij puur voor zijn plezier speelde.

Vijf maanden geleden werd plotsklaps een ernstige ziekte bij hem geconstateerd,

die hem uiteindelijk fataal is geworden.

Wij wensen Truus en al zijn naasten heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Woensdag 1 september a.s. is de afscheidsdienst.

Voor de details verwijs ik graag naar de onderstaande kaart.