Donderdag 2 september 

Vandaag is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een korte samenvatting:

1. Na de opening van de vergadering vraagt de voorzitter een ogenblik stilte in acht te nemen voor de overledenen (maar liefst 15 leden) van de afgelopen twee jaar.

2. Fred Ermers begint eind september weer met bridgecursussen. De 28e, op dinsdagmorgen, voor de beginners en op woensdagmiddag de 29e een opfriscursus voor gevorderden.

3. Ons bridge-uitje naar het Inkelshoes in november is volgeboekt.

4. Op donderdag 7 oktober a.s. bestaan we exact 76 jaar. We maken er een feestje van (eten, bridgen, muziek). We starten om 17.00 uur en proberen zo het gemiste jubileum te vergeten.

5. Alle vrijwilligers (foto boven) alsmede de wedstrijdleider, worden bedankt voor hun tomeloze energie.

6. Winnaars Zomeravondcompetitie worden gehuldigd. Jos Kerens is overall winnaar met 62,67%. De hoogste A-speler is Wim Satijn (60,85%) en Rud van Es is de hoogste B- speler. 

7. Hub Duisings is de winnaar van de Casanova- wisseltrofee, naar een idee van Jacques Daams, die helaas vanwege ziekte verstek moet laten gaan. Hub heeft met 5 verschillende partners gespeeld en meer dan 60% gescoord. De "femme fatale" van 2021 is Truus Slegers. Van harte proficiat!

 

De voorgestelde jaarkalender ( hier) wordt door de leden aangenomen. In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het opfrissen van de biddingboxen en om verantwoording van de jubileuminkomsten en - kosten gevraagd. De penningmeester zal de overzichten die naar Henk Sangen zijn gegaan destijds ter beschikking stellen.

Onder dankzegging voor ieders inbreng, sluit de voorzitter de vergadering.

 

8. Irene wordt daarna letterlijk nog even in de bloemetjes gezet.

9. Het verslag van de secretaris wordt vastgesteld.

10. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en OK bevonden.

Het financieel verslag en de begroting van de penningmeester wordt goedgekeurd. De contributie-vaststelling (42 euro voor dinsdag én donderdag) geaccordeerd. Tot nieuw lid van de kascommissie wordt Truus Slegers benoemd, met Ron van den Bergh als reserve.

11. Wim Satijn wordt herbenoemd als penningmeester.

12. Districtscompetities eerste klasse en hoofdklasse in Maastricht op donderdag. Tweede klasse in Heerlen bij de Mijnstreek op dinsdag.

 

Om 19.40 uur kunnen we gaan bridgen. Het schudteam heeft voor leuke spellen gezorgd. Deze bijvoorbeeld:

Ook een aardige:

6-5 verdelingen. Fred zou er eens een lesje aan kunnen wijden. 3 Sa is lui geboden. 6♦ zit . 6 Sa trouwens ook met open kaarten.

 

De C- lijn wordt gewonnen door Nel Hoog Antink & Roelie Pronk (59,82%) José Angel & Jos Römkens worden hier tweede (58,88%) en Anita & jack van der Vorst derde (58,02%).

Ineke Ketelaar & Rud van Es winnen de B- lijn met 61,67%. Tweede worden Jan Kicken & Roel Koops (56,18%) en derde Beppie Bodelier & Jeanne Potgieter (54,86%).

De A-lijn kent een gelegenheidsduo als winnaars: Karin Goevaers & Fred Ermers. Zij scoren 67,50% en worden daarmee (ruim) eerste. De tweede plaats is voor Rikie Huisman & Toon Oude Wolbers (57,50%). Gertie & John Melssen worden derde met 55,00%.

De totale uitslag: