NAJAARS BRIDGEDRIVE IN SPAUBEEK


Georganiseerd door Bridgeclub ’t Roadhoes.
datum zondag 24 september 2023
plaats BMV, Musschenberg 26, 6176 BD, Spaubeek
dagindeling
13.15 uur inschrijven
13.30 uur start bridgedrive bestaande uit 6 rondes van 4 spellen
15.00 uur pauze na 3de ronde met koffie en vlaai
15.30 uur start laatste 3 rondes van 4 spellen
17.15 uur uitslag en prijsuitreiking
kosten € 12,50 per persoon
€ 10,50 per persoon voor leden
inschrijving door overmaking van het inschrijfgeld op rekeningnummer NL53 RABO
0146 4229 29 t.n.v. Bridgeclub t Roadhoes onder vermelding van:
najaarsdrive 2023, beide voor- en achternamen van het
deelnemende paar en uw telefoonnummer
Uw betaling is uw bewijs van inschrijving. U ontvangt van ons verder geen
bevestiging.
Mocht u het toch op prijs stellen een bevestiging van uw definitieve
inschrijving te ontvangen, dan verzoeken we u dit via mail kenbaar te
maken.
De inschrijving sluit op 20 september 2023
Gezelligheid is troef en in deze zin zal de arbitrage geschieden

inlichtingen Marcel Ploemen  043-327 20 58  06-1229 74 93
mmf.ploemen@gmail.com