24e Boxmeers Viertallentoernooi

zondag 21 januari 2024
Aanvang
10.30 uur. U bent welkom vanaf 10.00 uur


Locatie
Hotel Café Restaurant Riche, Steenstraat 51, 5831 JB Boxmeer - tel.: 0485-578222.
Gratis parkeren: toets Kerkpad 6 in uw navigatiesysteem in en sla aldaar rechtsaf.


Speelschema
Er worden zes ronden van zeven gedupliceerde spellen gespeeld. Vanaf ronde twee is de indeling
volgens het Zwitserse systeem. Iedereen speelt alle ronden met gedupliceerde spellen.
De wedstrijdleiding is in handen van Marc van Beijsterveldt.
Op 21 januari 2024 zijn de tussenstanden te bekijken via https://23045.bridge.nl/competities/
Einde


Ca. 17.45 uur (prijsuitreiking) met een lunchpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur.
Prijzen
- 1e prijs: € 250,-
- 2e prijs: € 200,-
- 3e prijs: € 150,-
En nog diverse andere prijzen!


Inschrijven
U kunt zich inschrijven door € 100,- per viertal over te maken op NL72 RABO 0318 7376 55 ten
name van Stichting Bridgeactiviteiten Boxmeer onder vermelding van de naam van het viertal en
“Viertallentoernooi 21 jan”.
U kunt zich ook inschrijven via de ‘Meld mij aan’ knop in de NBB toernooiagenda. Sluitingsdatum is
19 januari 2024 of bij het bereiken van het maximale aantal deelnemers.
Mailen
Stuur daarnaast een mail naar gtwvandeven@gmail.com en vermeld daarin:
- de naam van de captain en de naam van het viertal (voor weergave in de tussenstanden)
- het contact-emailadres (ter bevestiging van uw deelname)
- de lidmaatschapsnummers van de teamleden (voor toekenning van de meesterpunten)
- de eventuele allergiewensen (zodat daarmee bij de lunch rekening kan worden gehouden)
- uw mobiele telefoonnummer (voor eventuele onvoorziene omstandigheden)


Inlichtingen
Gerard van de Ven - gtwvandeven@gmail.com


Voorwaarden
- In aanmerking komende spelers ontvangen meesterpunten mits hun lidnummer bekend is;
- Elk paar dient over twee systeemkaarten te beschikken;
- BSC en HOM niet toegestaan; alerteren en stopregel verplicht volgens de NBB-regeling.


De Stichting BAB (Bridge Activiteiten Boxmeer / KvK 87728672) heeft de organisatie van het jaarlijkse Viertallentoernooi (zondag 21
januari 2024) en de jaarlijkse Cafédrive (zaterdag 18 mei 2024) overgenomen van de Boxmeerse bridgeclubs. De Stichting BAB
behandelt uw persoonlijke gegevens zoals voorgeschreven door de AVG en tijdens deze wedstrijden zijn de dan geldende Coronamaatregelen van toepassing.